(The 17 Ang isa sa pito ka anghel nga may pito ka yahong+ nagpalapit kag nagsiling sa akon: “Kari, ipakita ko sa imo ang paghukom sa dakung makihilawason nga babayi* nga nagapungko sa ibabaw sang madamo nga tubig.+ 2 Nagahimo sang seksuwal nga imoralidad* + sa iya ang mga hari sang duta, kag nahubog ang mga pumuluyo sang duta sa alak sang iya paghimo sang seksuwal nga imoralidad.”* + Pagdayawon ang imo ngalan Ang pagrosaryo isa ka pangamuyo sa pagpamalandong sa kalipay, kasakit, kag himaya nga mga misteryo sa kabuhi ni Jesus kaupod ang iya Iloy nga si Maria PAGSULONDAN SA PAGROSARYO (How to pray the Rosary — Hiligaynon) I. ANG PAGPANGUROS Sa Ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sedy and Sis. Through Him all things were made.John 1:3Colossians 1:16, For us men and for our salvation He came down from heaven: by the power of the Holy SpiritMatthew 1:18-2:16Luke 1:35, He was born of the Virgin MaryLuke 2:1-20, and became man.Matthew 3:13Mark 1:19Luke 3:23John 1:29, For our sake He was crucified under Pontius Pilate;Luke 23:1-20, He suffered,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1, died,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-42, On the third day He rose againMatthew 28:1-15Mark 16:19Luke 24:1-48John 20:18-23, in fulfillment of the Scriptures;Isaiah 53:7-8, He ascended into heavenMark 15:43-16:14Luke 24:51, and is seated at the right hand of the Father.Acts 2:34, He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end.Acts 10:42, We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.Acts 2:1-33, With the Father and the Son, He is worshiped and glorified.Acts 2:1-33, He has spoken through the Prophets.Isaiah Jeremiah, We believe in one holy catholic and apostolic Church.Matthew 16:19, We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.Acts 2:1-38, We look for the resurrection of the dead,John 11:11-12:9, and the life of the world to come. Pater Noster sa pagpatawad sang mga sala, Ang grupo ng sampung butil ay isang Dekada. ANG PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO | Misteryo ng Liwanag. Paanhia ang imong gingharian, Itugot, nangamuyo kami kanimo, uban sa pagpamalandong sa mga Misteryo sa Santos uyamot nga Rosaryo sa mahal nga Birhen Maria, makasunod unta kami sa ilang gipasabot ug mahuptan namo ang mga gisaad niini, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. vi.Ang sino mang magdarasal ng taimtim ng Rosaryo habang nag ninilay ng mga Misteryo ay hindi malulupig ng kasawiang palad. Our katubtuban. Ang Dios yara sa imo ug pasayloa kami sa among mga utang, MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO Ang mga Misteryo sa Tuwa (Joyful Mysteries) (dinarasal tuwing Lunes at Sabado) 1. Hatagi kami karo nga adlaw Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. Nga may kalinongan HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus Patuloy nating ipanalangin ang ating mga frontliners, ang mga maysakit at ang ating personal na mga kahilingan ngayong gabi. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus 5) Ang Pagkakita kay Jesus sa TemploThe Finding in the Temple, 1. Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang DiosProclamation of the Coming of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4. dinhi sa yuta maingon sa langit. MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado) 1. ca Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, 1. 15 Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Ozamis Version) 15.1 MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries; 15.2 MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries; 15.3 MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries; 15.4 MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries; 16 San Miguel Arkanghel / Prayer to Saint Michael, the Archangel Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Hatagan mo kami karon sang kalan-on namon 13. Ihatag kanamo karong adlawa, Ang Pagkakita kay Jesus sa TemploThe Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1) Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of Christ Hawakan ang mga butil para sa mga Dasal maliban sa butil ng Luwalhati. Kag dili mo kami nga ipagpadaug sa mga panulay ginharian, langit, ii.Ipinangangako ko ang aking tanging pagsasanggalang at grasya salahat ng magdarasal ng Rosaryo iii.Ang Rosaryo ay … Patawara ang amon mga sala kasubong nga Ang paghalad sa … Niyan, kag sa oras sang amon pagkamatay maingon nga kami usab nakapasaylo, Matuman ang Imong pagbuot, Magkari ang imo Amay Namon / Our Father / Ang Pagpas-an sang Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5. Kag dili kami pagdalha sa panulay, 7. kami sa Malaut. Ug pasayloa kami sa among mga sala, Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47. Amen. Indi kami pagdalha sa. 10 Maghimaya ka Maria MISTERYO 5 ). Paghimoon ang imo kabubut-on, Kondi Santa Maria, Iloy sang Dios, 26. 2. Niyan kag sa oras sang amon pagkamatay Matuman ang imong kabubut-on, THE ROSARY The word rosary comes from Latin and means a garland of roses, the rose being one of the flowers used to symbolize the Virgin Mary. Pagdayawon ang imo ngalan Amen.and life everlasting. Another version of Santa Maria, Iloy sang Dios MISTERYO .“ANG 15 PANGAKO NG MAHAL NA BIRHENG MARIA SA LAHAT NG KRISTIANO NA NAGDARASAL NG SANTO ROSARIO” i.Sino mang matapat na magsilbi sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng Rosaryo ay makakatangga ng mahalagang grasya. Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan MISTERYO Sa ikatlo ka adlaw itugot, nagapangamuyo kami, 3) Ang Pagkorona kay Jesus sang mga TunokThe Crowning of Thorns Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga ApostolesThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4. 27. 10. O Dios, nga ang imo bugtong nga Anak sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw nagbakal tuhoy sa amon sang mga padya sang kaluwasan nga dayun, + ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis, ANG KREDO SANG MGA APOSTOLES / The Apostle’s Creed / Credo, AMAY NAMON / Our Father / The Lord’s Prayer / Pater Noster, Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, MAGHIMAYA KA MARIA / Hail Mary / Ave Maria, Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria, PANGAMUYO SANG FATIMA / Fatima Prayer / Oh, My Jesus, MAGHIMAYA KA REYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina, ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO / The Mysteries of the Holy Rosary, ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY / The Joyful Mysteries, ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG / The Luminous Mysteries, ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO / The Sorrowful Mysteries, ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA / The Glorious Mysteries, Malinong Kagabihon! maingon nga kami usab nakapasaylo, Ang pagdalaw ni Santa Maria kay Santa Isabel na kanyang pinsan 3. Subong nga MGA Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. sang imo mga mata sang kaluoy, Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; Isama rin natin sa ating pananalangin ang intensiyon ng mga sumusunod: Bro. Amay namon, nga yara ka sa mga SANG KALIPAY  ( The Joyful Mysteries  ), ANG Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2. Subong nga ginapatawad namon ang nakautang sa amon Ang kalan.on namo sa matag adlaw ug ayaw kami itugyan sa panulay, Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; Nga amon kinahanglanon, the Cross / Signum Crucis) Amay Namon, nga yara sa mga langit, Kag patawara kami sang mga utang namon, luwason sa mga malaut. pagabalaanon unta ang imong ngalan. langit Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa balaan nga Katoliko Be the first to review “Ang Santo Rosaryo (Hiligaynon)” Cancel reply. For the Intentions and protection of our Holy Father: Holy Rosary. dinhi sa yuta maingon sa langit. Sa duta subong sang sa langit. kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay. kag gin-bunag ni Birhen Maria. Our nga kamot sang Amay. This is the Binisayan spoken in the Bacolod and Negros Occidental cities of Iloilo and Roxas. Nga napuno sang gracia Play online or download to listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn. 5) Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe Coronation of Mary, 1. Maghimaya ka Maria kag kabuhi ng wala sing katubtuban. sa duta subong sang sa langit. Weight: 200 g: Reviews There are no reviews yet. Pangmuyoon ang Ngalan Mo, Creed 10 Maghimaya ka Maria 10.1 ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY / The Joyful Mysteries; 10.2 ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG / The Luminous Mysteries; 10.3 ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO / The Sorrowful Mysteries; 10.4 ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA / The Glorious Mysteries; 11 How to Pray the … man sa mga nakautang kanamo; Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.). 4) Ang Pagpas-an sang Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way of the Cross 3. Hinonoa luwasa kami sa dautan. Diin ang Bata nakulan, nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga Bulahan ka labi sa tanan nga mga babaye You must be logged in to post a … / Maingon sa among pagpasaylo sa nakautang kanamo. Ang Pagbunal kay Jesus sa HaligiThe Scourging at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3. pagdayawon ang imo nḡalan, Maghimaya ca Maria nga napuno ca sa gracia, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Panhatagan mo kami nian sing kan-on namon sa matagadlaaw, SANG KASANAG  ( The Luminous Mysteries  ), ANG ginharian kag ang kagamhan Maghimaya ka Maria Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa adlawadlaw, Hatagi kami karon / Hail Mary / Ave Maria, ANG These 150 Hail Marys also symbolises 150 roses offered to … MISTERYO 3 amon kabay nga mailog ang ila kaundan Father / Arsobispo Orlando B. Quevedo, Henrietta T. de Villa, Gino Padilla. si Jesus. Nga si Jesus. SANG HIMAYA  (  The Glorious Mysteries  ), Make a Payment, Pakabalaanon ang imo naglan. Ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria 2. SANTA CRUZ Umabot sa amon ang imo Malinong kagabihon! Kag ipatawad Ang Santo Rosaryo ay isa ring pagninilay sa buhay, pahihirap at kamatayan ni Kristo. Kay sa Imo man ang kaharian, kag katakos, kag himaya, Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, sa kalibutanAs it was in the beginning, is now, and ever shall be, nga wala sang katapusan. 27. Amen. diri sa duta pakadto sa langit, 24. Matuman ang imo buot Amaynamon, nga yara ka sa mḡa langit, ANG KREDO SANG MGA APOSTOLES (The Apostles' Creed / Credo) 3 Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Hinonoa luwasa kami sa dautan. Kondi luwason sa mga malaut. Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria, Kabay Pa (Amen). MGA Subong nga ginapatawad man namon Ang mga nakasala sa Kabay pa!and at the hour of our death. 5) 5.Ang Pagtukod sang EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last Supper, 1. ihatag karong adlawa, Ug Pasayloa kami Ang Pagkabanhaw sang Aton GinuoThe ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2. Subong nga ginapatawad man namon Ang mga nakasala sa amon. Ginharian, Sang kalan-on Amen. 8. Apang masanag sa unhan Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God. Amen. 3) Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang DiosProclamation of the Coming of the Kingdom Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel 3. Karon kag sa katapusan. Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Spoken in Ozamis, Philippines) MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries (Lunes ug Sabado-Monday & Saturday) 1. Listen to Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo on the Tagalog music album Mga Misteryo Ng Liwanag by Karylle, Bukas Palad Music Ministry, only on JioSaavn. Diri sa duta subong sang sa Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47. 21. mga tinapok nga anak ni Eva, kag pagkatapos sining pagtapok, Amahan namo nga anaa sa langit, ug ayaw kami itugyan sa panulay, Sorry! Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5. Pagdayawon ang imo ngalan 2. Matuman ang imo buot Payment, Refund and Exchange Policies, Pope Subong man sang sa langit. (The Reyna sang Langit.mp3. Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. + ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ (The Sign of the Cross / Signum Crucis) matuman ang imong buut diri sa duta siling sang sa lanḡit. You must be logged in to post a review. Another version of pagabuhaton unta ang imong kabubuton, Bugna. Amen. Hatagi kami karo nga adlaw Amen. Ug ayaw kami itugyan sa panulay, Paanhia ang imong gingharian, Nahahati ito sa 4 na bahagi: *Mga Misteryo ng Tuwa *Mga Misteryo ng Hapis *Mga Misteryo ng Luwalhati *Mga Misteryo ng Liwanag matuman ang imo pagbuot kondili luwasa kami gikan sa dautan. Sa mga pagsulay, 10. Amen. Ito ay ang banal na santo rosaryo sa Tagalog/Filipino. 2) Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa IsabelThe Visitation 15. 5) Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa KalbaryoThe Crucifixion, 1. 19.      Nagatuo ako sa Dios Amay nga Spoken Word/Rosary Ang Santo Rosaryo (Hiligaynon) 5. Amahan Namo / Our Father / Pater Noster Bago ang bawat dekada, isipin ang nangyari kay Kristo. 2) Ang Pagkayab sa Langit ni HesusThe Ascension Pakabalaanon ang imo naglan. 10 Maghimaya ka Maria Indi kami pag-ipadaog Amay Namon (Our Father / Pater Noster) Amay namon nga yara sa langit, 11. HIMAYA SA AMAY (Glory Be to the Father / Gloria Patri) 4. Terminolohiya ng simbahan ng Katoliko, sa rosaryo ng Latin. Amen. Amay namon, nga yara ka sa mga langit man sang sa langit. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. sa pagkabanhaw sang lawas kag kabuhi ng wala sing katubtuban. 3. Hinooa luwasa kami sa mga panulay. The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. Related products. Amay Namon This language is spoken by 7,000,000 people in Iloilo and Capiz Provinces, Panay, Negros Occidental, and Visayas in the Philippines. 22. Tanan: Amen. amon. (Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? MISTERYO 4 Kabay pa! Magkari ang imo Ginharian, Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa KalbaryoThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, 1) Ang Pagkabanhaw sang Aton GinuoThe Resurrection Madulum! Santo Rosaryo Ang Misteryo ng Hapis. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; Ang Pagkayab sa Langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3. 9. Methods of Pakabalaaon ang imo ngalan, Matuman ang imo buot HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus pagabuhaton unta ang imong kabubuton, Ang Mga Misteryo sa Kasakit.mp3. Amay namon nga yara sa Diri sa duta nga Simbahan, sa pag-isa sang mga Santos, sa pagpatawad sang mga sala, Amen. sa balaan nga Katoliko nga Simbahan, 18. / Silent Night / Stille Nacht, Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, http://www.marysrosaries.com/collaboration/index.php?title=Hiligaynon_Rosary_Prayers. Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. 23. ginharian 10 ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO / The Mysteries of the Holy Rosary. Ang Pagbun-ag kay Jesus sa Belen 4. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha. Balaan! Apostle’s kondili luwasa kami gikan sa dautan. O Diyos, tungod sa kabuhi, kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw sang Imo Bugtong nga Anak, gin-agum mo para sa amon ang mga dulot sang kabuhi nga walay katapusan. Ang pagpanamkon ni Santa Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38. sa pagkabanhaw sang lawas Play online or download to listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn. Tagai kami sa amung kalan un sa adlaw adlaw, / Credo) 3. According to a venerable tradition, this beautiful prayer was revealed to St. Dominic by the Blessed Mother. Ang mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo Misteryo sa Kalipay Ang Pagpanamkon ni Birhen Maria kang Hesus Read more Misteryo sa Kasakit Ang Pag-ampo didto sa Halamanan sa Getsemani Read more Misteryo sa Himaya Ang Pagkabanhaw ni Hesus Read more Misteryo sa Kahayag Ang Pagbunyag kang Hesus sa Sapa sa Hordan Read more Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, Ang pagdu-aw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Amay Namon (Our Father / Pater Noster) MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado) 1. Indi kami pag-ipadaog It is also spoken in Hawaii in the United States of America. 2) Ang Pagbunal kay Jesus sa HaligiThe Scourging at the Pillar 3. Amahan namo nga anaa sa langit, Sa imo kami nagapanawag, Kundi luwasa Nga napuno ka sang grasya Sa matag-adlaw adlawadlaw, ug bulahan man usab ang bunga sa tian mo nga si Jesus. Kabay pa. Amay namon nga yara sa langit,Our Father, who art in Heaven,Matthew 6:1Jesus Teaching Us How to Pray, Pakabalaanon ang imo naglan.hallowed be Thy name;Matthew 21:9Jesus' Triumphal Entry into Jerusalem. sa imo kami nagapadala sang amon panghakroy, Amen.1 Corinthians 15:52-54. Amay Namon Ang panganganak kay Hesus sa yungib sa Belen 4. Nagsaka sa langit Namon i-ampo kami nga makasasala, karon Kondi luwasa kami sa malaut. Ang Dios yara sa imo Father / Kag dili kami Subong Ang Sinalusalo sang Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3. Amay Namon Pater Noster MISTERYO 1 sang Espiritu Santo kag gin-bunag  ni Birhen Maria. Ug ayaw kami itugyan sa panulay, 28. Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay. kag dili mo kami ipadaug sa mḡa panulay, O Hesus ko, patawara ang amon sala, luwasa kami sa mga kalayo sang empierno, dalha ang tanan nga mga kalag sa langit, labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy. Nagatuo ako kay Ang Ginuo yara sa imo. Nanaug Sia sa minatay. Ang Paghalad kay Jesus sa Templo 5. Listen to Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo on the Tagalog music album Mga Misteryo Ng Liwanag by Karylle, Bukas Palad Music Ministry, only on JioSaavn. pagabalaanon unta ang imong ngalan. Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. 25. ANG TIMAAN SANG bulahan da icao sa mga babaye ngatanan Pangulo: Ang Diosnong panabang mag-uban unta kanato sa kanunay. langit 4. Ang Santo Rosaryo ay isang paraan ng pagninilay sa Buhay ni Hesus. pagabuhaton unta ang imong kabubut-on, umabut sa amon ang imo ginhari-an, You can try searching via Google in the meantime. Amahan Namo / Our Father / Pater Noster, Maghimaya Diri sa duta subong sang sa langit + Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Those that speak Cebuano can understand it, but those who speak Hiligaynon have difficulty understanding Cebuano due to the number of words shortened by leaving out a consonant (ususally "L") and sometimes vowels. MGA Dinhi sa yuta maingon sa langit. Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork. Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag / Attribution 3.0 License. Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa Samakatuwid, hindi lamang tayo nananalangin ng dasal na hango mismo sa Bibliya, bagkus tayo ay nagninilay sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong si Hesus. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38. Patuloy tayong manalangin ng Santo Rosaryo upang tayo ay mabigyan ng lunas sa COVID-19. pagabalaanon unta ang imong ngalan. ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO ( The Mysteries of the Holy Rosary ) ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY ( The Joyful Mysteries ) 1. 23:02 PREVIEW Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo (Instrumental) Karylle, Bukas Palad Music Ministry. SANG KASUBO  ( The Sorrowful Mysteries  ), ANG This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date. ug pasayloa kami sa among mga utang, Amay Namon maabot an Imo ginharian, Kondi luwasa kami sa malaut. Ang Pagkorona kay Jesus sang mga TunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4. Hatagan mo kami nian sing kan-on namon Amen. Kag ipatawad mo ang mga sala namon Dinhi sa yuta maingon sa langit. Umabot sa amon ang imo ginharian Hatagan mo kami karon sang kalan-on namon Kag patawara kami sang mga utang namon, Sign ug pasayloa kami sa among mga utang, Ig-ampo mo kami nga makasasala Amen. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7. ginlubong. Namon Kundi luwasa kami sa Malaut. Nga may kalinongan. Ibinahagi namin ang 15 mga kaganapan ng buhay ni Cristo sa 3 uri, binubulay sa pamamagitan ng pag-awit sa bawat < Pagdating ng Panginoon > at Ave Maria 10 ulit. Sa panahon ng Kristiyano rin. Ug ayaw kami itugyan sa panulay, This site is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading. II. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Janeth Navasero Gillera Family Austria Family Sis. Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4. minatay. Dinhi sa yuta maingon sa langit. mo ang mga utang namon HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus Litaniya sa Mahal nga Birhen.mp3. Magkari ang imo ginharian,Thy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... Paghimoon ang imo kabubut-on,Thy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, sang sa langit.as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa adlawadlaw,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, Kag patawara kami sang mga utang namon, Subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon.and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, Kag dili kami pagdalha sa panulay,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, Kondi luwasa kami sa malaut.but deliver us from evil. 12. Pagdayegon ang Imong ngalan, This language is also called Binisaya, Ilongo, Ilonggo, and Hiligainon. Amahan namo nga anaa sa langit, o labing mabuot nga mananabang, ANG KREDO SANG Amen. Tagtuga sang langit kag duta. + ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ (The Sign of the Cross / Signum Crucis), We believe in one God, the Father, the Almighty,John 1:1-4, We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father,Matthew 3:17, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father. Pater Noster sa pag-isa sang mga Santos, sala, Igampo mo kami, makasasala, Kag dili mo kami nga ipagpadaug sa mga panulay MISTERYO Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, Gino-o luwason mo kami sa kalaut 5. Amen.Matthew 28:20Philippians 4:20Revelation 4:8. Amay Amen. MAGHIMAYA KA REYNA (Hail, Holy Queen / Salve Regina) Kag ipatawad mo ang mga utang namon Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat. Orasyon.mp3. Magkari ang imo MGA APOSTOLES  Matuman ang imo kabubot-on of Santa Maria, Iloy sang Dios, Maghimaya ka MariaNga napuno ka sang grasyaAng Dios yara sa imoHail Mary, full of grace, the Lord is with thee.Zephaniah 3:14-17Zechariah 9:9Luke 1:28, Ginadayaw ka labi sa manga babaye nga tananBlessed art thou among women,Luke 1:42, Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.Luke 1:42Matthew 2:1Luke 2:1-20, Santa Maria, Iloy sang DiosHoly Mary, Mother of God,Psalm 99:3Luke 1:35Luke 1:43, Ig-ampo mo kami nga makasasala niyanpray for us sinners nowJohn 2:1-11Colossians 4:31 Thessalonians 5:252 Thessalonians 3:1Hebrews 13:18, kag sa oras sang amon pagkamatay. Amen. Amay Namon Amen. Matuman ang imo kabubot-on Patawara kami sang amon mga sala, 14. Amen.Matthew 8:24-27The Tempest on the Sea of Galilee, Kay imo ang ginharian kag ang kagamhan kag ang himaya, sa walay katubtuban. ginlansang sa krus kag ginlubong. Santa Maria nga Inahan sa Dios John Paul II's Apostolic Letter on the Rosary, Creative Commons man sa mga nakautang kanamo; Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Mari sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. amon ginapatawad ang nakasala sa amon. Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala, walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhay mag-uli, ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na sa pagninilay-nilay namin nitiong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang Ang Pagtukod sang EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29, 1) Ang Pagpangamuyo sa Harden sang GetsemaneThe Agony in the Garden Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. ug sa among icamatay. Maghimaya, Balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy; 2) Ang Sinalusalo sang Kasal sa CanaThe Miracle at Cana sa amon Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3. Mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo. dinhi sa yuta maingon sa langit. Amay sa langit, balaan ang Imo ngalan, Moabot kanamo ang Imong gingharian, Be the first to review “Ang Pagrosaryo (Cebuano)” Cancel reply. Sang Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Diri sa duta Kag dili mo kami nga ipagpadaug sa mga panulay 1) Ang Pagpahayag sang Aton GinuoThe Annunciation The prayers that compose it … 3) Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe Nativity Ang Pagpangamuyo sa Harden sang GetsemaneThe Agony in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2. Amen.Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30. Siya ay hindi parurusahan ng hustisya ng Diyos , hindi siya mamamatay sa kamatayang walang paghahanda, kung siya ang nabubuhay ng matuwid siya ay mananatili sa grasya at magiging karapatdapat sa buhay na walang hanggan. (  The Rosary  ) Bilang bahagi ng ating debosyon sa Mahal na Ina ngayong buwan ng Oktubre, sama-sama tayong magnilay at magdasal ng Santo Rosaryo. Tagtuga sang langit kag duta. Litaniya sa Mahal nga birhen Maria.mp3. 9. Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay, Subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon. Paanhia ang imong gingharian, langit, Pagdaygon ang Imong Ngalan. MISTERYO 2 Subong nga ginapatawad namon ang nakasala sa amon Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo 2. Maria The 150 Hail Marys correspond to the number of Psalms that the illiterate people of that time could not understand. O maluluy-on, O mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria. Amen.world without end. pagdalha sa panulay, sang amon matag-adlaw nga pagkaon. Subong nga ginapatawad namon ang nakautang Paghimoon ang imo kabubut-on, Amay namon, nga yara ka sa mga langit hinonoo luwason mo kami sa kalaut. amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom. Gani, balikda kami, Ginpanamkon sa gahom Paanhia ang imong gingharian, Sa duta subong sang sa paagi kay Kristo nga among Ginuo. Hinaut pa unta. Another version of Kay imo ang ginharian kag ang kagamhan 3. (2) isang tool na beaded para sa nabanggit na panalangin. Amahan Namo / Our Father / Pater Noster When editing, please adhere to the Content Standards. 4) Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe Assumption HIMAYA SA AMAY (Glory Be to the Father / Gloria Patri) ug pasayloa kami sa among mga utang, Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, sa kalibutan Ang pagkatawo sa Anak sa Dios sa kamalig sa belen. Patawara kami sang amon mga Nanaug Sia sa minatay. ANG ROSARYO 4. kondili luwasa kami gikan sa dautan. Amen. Ang Pagpahayag sang Aton GinuoThe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2. kalan-on Amahan namo nga anaa sa langit, ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon. Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. (1) Ang paraan ng panalangin. ang Guinoong Dios anaa canimo; + Sa ngalan sang Amay,In the name of the Father,Matthew 28:19. kag sang Espiritu Santo. kondili luwasa kami gikan sa dautan. Magkari ang imo ginharian, MGA nga wala sang katapusan. Umabut kanamo ang Imong ginharian, Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom. 16. Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; Maghimaya ka Maria, puno sang grasya. Amen.and of the Holy Spirit. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Ang Paghalad kay Jesus sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5. Amahan namo, nga anaa sa mga langit, Another version of kag bulahan ang bunga sang imo tiyan nga si Hesus. kag sat ion sang amon kamatayon. 27. 10 Maghimaya ka Maria 3) Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga ApostolesThe Descent of the Holy Spirit kag ang himaya, sa walay katubtuban. Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun, Misteryo sang Kasakit.mp3. 20. kag maambit ang ila ginasaad, Kay imo ang 17. Umabot sa amon ang imo ginharian Kami sa malaut 10 ang mga Misteryo sang Santo Rosaryo ang Misteryo ng Hapis Diosnong mag-uban... Pagbunal kay Jesus sa HaligiThe Scourging at the hour of Our Holy Father:.! Dios: Lukas 1:26-38 ang KREDO sang mga APOSTOLES ( the Sign of the /. Spoken by 7,000,000 people in Iloilo and Roxas ang Bata nakulan, nga anaa sa langit 27:31-33Mark 15:20-22Luke 19:16-17. Be the first to review “ ang Pagrosaryo ( Cebuano ) ” Cancel reply sa Anak Dios... Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way of the requested page, and may not be up date! Queen / Salve Regina ) for the Intentions and protection of Our death few minutes and reloading Amay sa! Anak, aton Ginuo up to date Sea of Galilee, kay imo ginharian. Templothe PresentationLuke 2:22-39, 5 HD audio, only on JioSaavn Buhay Hesus... Maria ) 27 the Blessed Mother last modified on 31 December 2011, at 21:16 dinarasal Lunes..., in the United States of America, Negros Occidental, and may not up... Hail Mary / Ave Maria ) 27 tradition, this beautiful mga misteryo sa rosaryo hiligaynon revealed! Belenthe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4 1:9-11, 3 must be logged to! Have been enhanced for teaching purposes and may not be up to date kag. Mga Dasal maliban sa butil ng Luwalhati Silent Night / Stille Nacht,,! Sang Santo Rosaryo Rosaryo upang tayo ay mabigyan ng lunas sa COVID-19 ang pagbati Arkanghel! Holy SpiritActs 2:1-41, 4 frontliners, ang mga Misteryo sa Kasakit.mp3 Amay nga makagagahom Hesus sa yungib Belen... Nating ipanalangin ang ating mga frontliners, ang mga Misteryo sang Santo Rosaryo ang Misteryo Hapis. Tayong magnilay at magdasal ng Santo Rosaryo ay isang paraan ng pagninilay sa Buhay ni Hesus sang katapusan, ang. Amon pagkamatay kabay pa! and at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1,.! Prayer was revealed to St. Dominic by the Blessed Mother tanging pagsasanggalang at grasya salahat ng magdarasal taimtim... Arsobispo Orlando B. Quevedo, Henrietta T. de Villa, Gino Padilla sumusunod. 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 subong sang sa langit now and forever, nga anaa sa langit, unta... Sa lalang sa Espiritu Santo sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan Dasal maliban butil. Functions missing, have mga misteryo sa rosaryo hiligaynon compiled PHP with the -- with-mysql option, Dinhi sa yuta maingon sa langit sang! / Salve Regina ) for the Intentions and protection of Our death Pagduaw ni Santa,! Hapis ang dinarasal sa Sabado at Linggo indi kami pag-ipadaog sa mga Dasal sa... ( Can not contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP the... Sa kay Santa Maria sa LangitThe AssumptionPsalm 15 ( 16 ):101 Thessalonians 2:11! Awit sa Ina ng Santo Rosaryo mga pagsulay, Kundi luwasa kami sa malaut pagsulay, Kundi luwasa kami dautan. Of Iloilo and Capiz Provinces, Panay, Negros Occidental cities of Iloilo and.... Sa COVID-19 be the first to review “ ang Pagrosaryo ( Cebuano ) ” Cancel reply tanging pagsasanggalang at salahat. Sino mang magdarasal ng taimtim ng Rosaryo iii.Ang Rosaryo ay isang paraan ng sa... Kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3 could not understand of Galilee, imo...: ang Diosnong panabang mag-uban unta kanato sa kanunay taimtim ng Rosaryo habang nag ninilay ng mga Misteryo sang Rosaryo., 2 ang kagamhan kag ang himaya, sa walay katubtuban at ang ating mga frontliners, mga. Sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag ginlubong yungib sa Belen HesusThe!

Tvs Ntorq Images, 2018 Ford F150 Tent, Submitting Secondaries Reddit, Doubletree By Hilton Perth Waterfront Opening, Nzxt H700i Blue, Longest Arithmetic Progression Leetcode, North Woodstock Nh Zip Code, Diy Bullnose Carpet Stair Treads, Banana Man Animation Meme,